Home

Anhörigvårdare lön

Lön Anhörigvårdare. 25 500 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Anhörigvårdare inom övrig vård- och omsorgspersonal. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för 2020: ~28 200 k Anhörigas riksförbund stödjer anhöriga och anhörigvårdare på olika sätt. De driver bland annat Anhöriglinjen, dit du kan ringa och få stöd och vägledning. Ekonomisk ersättning. Som anhörig kan du ibland få ekonomisk ersättning för dina insatser

Som arbetsgivare behöver du inte betala ut lön till en medarbetare som har närståendepenning, men du kan göra det om du vill. Om medarbetaren får behålla mer än 10 procent av sin normala lön under frånvaron kan närståendepenningen minskas PAN 16 - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Kollektivavtalet PAN gäller för anställning som personlig assistent i de fall dessa inte uppfyller kraven som ställts upp för att HÖK ska vara tillämpligt. PAN gäller också för anhörigvårdare Du kan även vara anhörigvårdare och leva i hushållsgemenskap med den du vårdar. Anställning som personlig assistent på PAN innebär att du är anställd för begränsad tid för visst arbete. Anställningen upphör med en ömsesidig uppsägningstid av en månad, då vårduppdraget upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att vilja få anställningen att upphöra

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 16 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet å den andra. § 1 Innehåll Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställnings Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet å den andra. § 1 Innehåll Parterna träffar detta kollektivavtal Överenskommelse om lön och anställnings Vad har en stödassistent i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket. Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön

Anhörigsamordnare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en anhörigsamordnare inom hälso- och sjukvård. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke Arbetsgivare för anhöriga Box 762 391 27 Kalmar Besöksadress Nygatan 34, 392 34 Kalma Jag är sedan flera år anställd som personlig assistent i kommunen på HÖK-avtal (Allmänna bestämmelser, Huvudöverenskommelse). Enligt kommunen kan jag inte få en fast tjänst för att jag är anhörig och lever i familjegemenskap med brukaren. Men det känns osäkert om det händer något med brukaren. Enligt det lokala facket har inga personliga assistenter tillsvidareanställning

Anhörigvårdare Lön 2020 - Lönestatistik & Lediga Job

Anhörigstöd - stöd för dig som vårdar eller stödjer en

1.4.2 Beslut om lön 8 1.4.3 Anmälan till företagshälsovården 8 1.4.4 Introduktion 8 1.5 Omplacering 9 1.6 Regler för anställning av minderåriga 10 1.7 Anställning av utländska medborgare 12 1.8 Handläggningsrutiner för anställningsstöd från arbetsförmedlingen 13 1.9. Anhörigcentrum erbjuder anhörigstöd till dig som stödjer någon som är 21 år eller äldre. Det kan vara maka eller make, en livskamrat, en förälder, en släkting, ett barn, ett syskon, en vän eller en granne Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunal- arbetareförbunde

Vård av närstående - Försäkringskassa

Många offrar lönen för att vårda anhöriga Uppdaterad 7 januari 2014 Publicerad 6 januari 2014 I takt med att äldrevården når en allt mindre andel av de gamla tvingas fler anhöriga. Jobb & Lön; Tips & Fakta; Fråga SYV . Visa mig yrken | Jobb och Lön. Filtrera yrken: Yrkeskategorier Anhörigvårdare. Medellön. 25 500 SEK 25 400 SEK 25 500 SEK Saknas. Animatör. Medellön. 35 200 SEK 35 900 SEK.

Lönekollektivavtal vid sidan av HÖK - SK

Generellt kan man säga att för den som vårdar och ger omsorg om en närstående i hemmet är behovet av information och kunskap ofta det som ger trygghet. Anhöriga kan behöva lära sig praktisk omvårdnad och få kunskap om en sjukdom eller behandling. Om jag lägger fram kläderna på morgonen i rätt ordning så klarar Continue reading Att ge vård och omsor Ingen lön till anhörigvårdare. Dela Publicerat torsdag 25 juli 2002 kl 17.01 Ersättningarna för anhörigvårdarna varierar kraftigt mellan kommunerna. Alf. Du kan göra mycket för att höja din lön. Har arbetsplatsen kollektivavtal? Bra! Där ser du hur din arbetsgivare måste hantera din lönerevision. Men det finns mer du kan göra

Vad innebär en PAN-anställning? - Kommunalarbetare

Anhöriga står för en mycket stor del av vården av närstående. Att vårda en närstående kan ge glädje, men ibland kan man som anhörig själv behöva stöd. Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få Continue reading Vad är anhörigstöd Inställt: Personlig assistans, PAN/Bilaga J. Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal Du är här: Vägledande dokument / Personalen / Kollektivavtal / Offentlig sektor / Kommun och landsting / Lönekollektiv vid sidan av HÖK och ÖLA / PAN 07 - Lön och anställningsvillkor för personlig assisten och anhörigvårdare I sektion Vård och Omsorg Halmstad ingår medlemmar som jobbar inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Bland annat: undersköterskor, vårdbiträde, personlig assistent, skötare, kock, boendestödjare, behandlingsassistent och anhörigvårdare. Kontakta gärna oss om du har frågor om facket, medlemsavgiften, medlemsförsäkringar eller din.

PAN 03 innehåller bestämmelser om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Avtalet är tillämpligt då personlig assistent anställs på anmodan av enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, och saknar omvårdnadskompetens eller int Vad har en arbetshandledare, funktionshindrade i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket. Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal Vad har en skötare, psykiatrisk vård i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket. Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal För anhörigvårdare gäller enligt § 10, anmärkning 1 att arbetstidens förläggning dvs. arbete på obekväm arbetstid samt eventuell ersättning för jour vägs in i lönen per timme. Lönesättningen för anhörigvårdare i hushållsgemenskap som får varaktigt ändrad arbetstidsförläggning med jour och/eller obekväm arbetsti

Vad tjänar en stödassistent i lön 2020? - Medellön och

 1. LULEÅ Luleå Ann-Marie Hedlund är ett klipp för kommunen. Hon var anställd för att sköta sonen Mikael, men blev sparkad, som alla andra anhörigvårdare.Nu gör hon samma arbete - utan lön
 2. Sänkt lön efter sju år I brevet meddelar arbetsgivaren att tillägget för obekväm arbetstid (OB) till anhörigvårdare upphör efter den 1 juni. För Anita betyder det att hennes lön sänks från cirka 16 000 kronor till drygt 12 500, efter sju år som kommunanställd personlig assistent
 3. Anhörigstöd är viktigt för dig som vårdar för att underlätta livssituationen och livskvaliteten för dig och din närstående. Anhöriga ska känna att de kan få kvalificerad hjälp och stöd efter sina behov och på de tider de behöver den
 4. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila - och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det. Men det finns en stor skillnad mellan lag och avtal när det gäller den ekonomiska ersättningen för övertidsarbete och arbete på obekväm arbetstid. Lagen säger ingenting om vilken lön eller vilka ersättningar som arbetsgivaren ska betala
 5. sjukhus eller korttidshem. Vid gemensam vistelse på annan ort utgår lön under max en vecka. Vid frånvaro/resa, skall ansvarig chef meddelas i god tid innan avresa. Utbildning och uppföljning För att anställas som anhörigvårdare, skall arbetstagaren genomgå den interna utbildning som kommunen erbjuder

Kommunen sänkte föräldrarnas lön. Han berättar också att han inte fått skriva under något kontrakt sedan han anställdes som anhörigvårdare av Staffanstorps kommun PAN 16 - Prolongerad - Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA Församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan omfattas inte av Särskild AGS-KL förmån

Anhörigsamordnare lön, löner och lönestatistik hälso- och

Karlsson, Carina - Ingen beskrivning. Carina Karlsson . Titel: Lönespecialist Telefon: 0456 82 23 60 Nyckelord: Lön gymnasieförbundet, Lön Hemtjänst Falkvik. Här hittar du information om kommunens service och verksamheter. Samhällsutveckling - service - demokrati En kognitiv sjukdom påverkar även närstående till den drabbade eftersom de förändringar som följer med sjukdomsutvecklingen även påverkar deras livskvalitet

Med anledning av Covid-19 (Corona) så har vi ställt om lite i vår verksamhet. Anhörigcentrums anhörigkonsulenter och demensvårdskonsulenter ger anhörigstöd per telefon och kan även ha digitala möten för att minska risken för smittspridning Undermålig samordning av vård och omsorg av sjuka äldre drabbar även många anhöriga som tvingas in i en ofrivillig, tidskrävande koordinatörsroll. Tre av fem anhöriga ställer sig samtidigt kritiska till att privatiseringar och valfrihetssystem är bra reformer för att förbättra för äldre och deras anhöriga Det är rätt allvarligt med honom (men stabilt för tillfället) Men i och med att han är på sjukhus så är mamma och jag utan arbete, och då också helt utan lön. Så just nu är hela hushållets inkomst pappas förtidspension ersättning (då pappa bara han jobba med eget företag tills han var 25 kan man förstå att den inte är så hög En flexibel arbetsrätt inom personlig assistans?. Av jur.dr C ATHARINA C ALLEMAN 1. Denna artikel 2 handlar om några aspekter av arbetsrätten inom personlig assistans. Artikeln inleds med en redogörelse för ett förhållande som har bidragit till att anställnings- och arbetsvillkoren på området är särpräglade. Det gäller den starka betoningen på självbestämmande för de.

Jag är Alexandra, mitt i livet och anhörigvårdare upp över öronen. För tre år sedan, blev jag tvungen att välja; Jöran eller jobbet. Trots att jag älskade mitt jobb som diakon, älskade jag honom ännu mer, så valet blev lätt. Jag tog Jöran med, flyttade till fritidshuset som älskande hemmafru på heltid. Välkommen att dela vår resa Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Vi finns för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor Här är vårt personalrum på webbplatsen, det vill säga sidor och länkar med information för dig som är anställd och förtroendevald i Umeå kommun Löner 13 Medellön per kön och ålder 13 Medianlön per kön 14 Ålder 14 Medelålder per förvaltning 14 Personlig assistent, anhörigvårdare till brukare med funktions-nedsättning. Timavlönade Personer som i förväg inte har fastställd arbetstid, så kallade timvikarier

Regler och rättigheter - Arbetsgivare för anhörig

Så jag blev kvar där som anhörigvårdare. Spädde på lönen med jakt(Jag hade ett par mycket bra eftersökshundar) och fiske samt frilansade som instruktör för Hemvärnet (gränsjägarna) Det var också där jag äntligen fick tid över och genomförde gymnasieskolan på Komvux i Övertorneå kommun form av lön som anhöriganställd eller personlig assistent eller i form av anhörigbidrag mådde sämst och upplevde sin situation som påfrestande och svår, vilket Forssell (2004) menar beror på att de anhörigvårdare som får betalt hamnar emellan ordinarie äldreomsorg och anhörigomsorg samt slit LO vill ha bättre villkor för anhörigvårdare. Göran Jacobsson. Publicerad. 19 maj, 2015. Löner & Avtal 4 juni, 2020 Ilskan är stor på Byggföretagen efter att man inte enats med Byggnads om förlängda. Ferbe ska leda AF: Reform inte prioriterad. Coronaviruset. Nyheter 4 juni, 2020 Anställda i Jönköpings kommun har möjlighet att ta del av olika förmåner. Här är exempel på några av dem. Semester - du som inte har fyllt 40 år har 25 dagars semester. Du har rätt att byta in ditt semesterdagstillägg mot ytterligare 4 extra lediga dagar Assistansersättningen är de pengar som ska betala lönen för en personlig assistent. Med assistansersättningen kan du själv välja om den personliga assistenten ska anställas genom kommunen, ett privat företag, ett kooperativ eller av dig själv. Ansök innan du har fyllt 65 år

Vad gäller för mig som anhörigvårdare? - Kommunalarbetare

Anhörigvårdare drar ett allt tyngre lass i vårde

Coronaviruset och covid-19 2020-06-09 16.12 Här hittar du Jönköpings kommuns samlade information, frågor och svar om coronaviruset och covid-19. Vi följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Informationen uppdateras löpande Bland annat: undersköterskor, vårdbiträde, personlig assistent, skötare, kock, boendestödjare, behandlingsassistent och anhörigvårdare. Kontakta gärna oss om du har frågor om facket, medlemsavgiften, medlemsförsäkringar eller din lön

4112 Administratör, löner 2423: Administratör, personalvetare 4119 Adresserare 4119: Adresskontorist 8129 Aducerare 2611: Advokat 2619 Advokatfiskal 3342: Advokatsekreterare 3422 Aerobicsinstruktör 5349 Anhörigvårdare 2173. Animatör 2173 Animerare 7114. Anläggare, markarbeten, VA m.m. 8342 Anläggare, maskinförare 6113 Vid gemensam vistelse på annan ort utgår lön under max en vecka. Vid frånvaro/resa, skall ansvarig chef meddelas i god tid innan avresa. Utbildning och uppföljning För att anställas som anhörigvårdare, skall arbetstagaren genomgå den interna utbildning som kommunen erbjuder

Hur mycket kan jag få i assistansersättning? Ersättningen är 304,30 kronor för varje assistanstimme. Det finns möjlighet att ansöka om högre ersättning om man kan visa att man har högre kostnader Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare. Av: Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta. I lydelse fr o m 2017-05-01. Pärm 3: Allmänna bestämmelser med bilagor samt övriga lönekollektivavtal mm. Artikelnummer: 3132408 Förlag

Löner 14 Medellön per kön och ålder 14 Medianlön per kön 14 Ålder 15 Medelålder per förvaltning 15 Åldersfördelning bland anställda 15 Pensionsavgångar 15 Personalomsättning 16 Avgångsorsaker 16 Personlig assistent, anhörigvårdare till brukare med funktions. PAN 07 - Lön och anställningsvillkor för personlig assisten och anhörigvårdare Preliminär lön - kollektivavtal om korrigering av preliminär lön mm Trakt 04 - ett kollektivavtal om traktamente 8 juni 2020. Här hittar du aktuell information om våra ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens och vab hittar du många svar här 3 Förord Förhandlingssektionen har utarbetat denna kommentar till Lön och anställnings-villkor för personlig assistent och anhörigvårdare, PAN Video: Personlig Assistans Du och 153.000 andra ingenjörer får heltäckande statistik, råd och stöd för att höja din lön och mycket mer som hjälper dig att utvecklas Personlig assistent Björka assistans AB

Anhörigvårdare riskerar sänkt lön - Corre

2006-12-13 13:02:48 Gullan,73 vårdar sin förlamade make Gunnar, 78, dygnet runt för 1 500 kronor i månaden. Antalet anhörgivårdare blir allt fler och besparar landsting och kommun åtskilliga miljoner i vårdutgifter.Tre, fyra gånger varje natt måste Gunnar vändas i sängen, så att han inte får kramp i benen eller liggsår, varje morgon tar det två [ Och skattebetalarna säger inte ett ord om vart skatten på deras löner går. Staten bör inte försörja och stödja andras barn (om de är handikappade eller friska), utan naturligtvis barnets förälder (föräldrar), MEN när man skapat ett bidragssystem, borde bidragen vara logiska - såväl till de äldre, handikappade barn, anhörigvårdare som fångar Många anhörigvårdare lever under stark press och det ställs starka krav från flera håll. De är ofta isolerade, trötta, har svårt att hinna vila och få semester. Många internationella studier visar på tung psykisk och fysisk belastning. Särskilt kvinnor har ofta stora förväntningar på sig att ställa upp Om jag hade varit du så hade jag kollat med både facket och löneassistenten.Utav facket får du redapå vad som är rimligt att begära.och av löneassistenten kan du få veta vad lönerna ungefär ligger på. Jag har arbetat i 30 år som undersköterska och min lön på heltid ligger på 26500 kr utan ob-tillägg

Vad tjänar en anhörigvårdare i lön 2020? - Medellön och

 1. Malin Siwe: Lön för mödan. Publicerad 22 jun 2010 kl 07.46, uppdaterad kl 08.20. Många arbetslösa kvinnor tar hand om äldre släkt utan lön. Med valfrihet i hemtjänsten uppstår en möjlighet att få betalt för insatsen. Malin Siwe. Dela. Kopiera länk. Länk kopierad
 2. - För kvinnorna innebär detta att både lön och pension påverkas negativt, Jag tänker till exempel på kvinnor över 75 år, den grupp där det finns många anhörigvårdare idag
 3. c) anhörigvårdare: arbetstagare som ger personlig omvårdnad eller stöd till en anhörig vid allvarlig sjukdom eller annat omsorgsbehov. d) anhörig: en arbetstagares son, dotter, mor, far, make, maka eller partner i registrerat partnerskap om sådant partnerskap anges i nationell lagstiftning

Ledsagare Kommuna

 1. Vårdbiträde Therese Silverby, 33 år, tillhör en av de yrkesgrupper som har sämst lön i Varbergs kommun. - Vi sliter verkligen för de pengar vi får. Vi gör ett fruktansvärt stort arbete och tar ett stort ansvar, säger hon
 2. Fick sluta som anhörigvårdare men Surahammars kommun betalar inte ut någon lön. Kvinnan yrkar att Surahammars kommun ska återanställa henne och betala hennes lön retroaktivt från uppsägningsdagen. 3 november, Mål A 210/10. Tandläkaren fakturerade int
 3. § 25 Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare- PAN 16 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade 2016-04-29, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personli
 4. Lön Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef › Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef Lön Affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef
 5. Lön kronor (heltid) Ange alltid månadslönen omräknad till heltid. Timlön är lika med månadslön delat med 165. Eventuella tillägg redovisas separat från grundlönen. Ex. 21 000 kr + 100 kr tillägg. Kontering Ange det konto som anställningen ska belasta. Eventuell fördelning på flera konton kan anges i rutan Anteckning
 6. Jag jobbade hårdare än många andra, försökte utveckla jobbet. Jag bad om högre lön. Varje kvinna, och varje man också för den delen, borde sluta inbilla sig att facket fixar arbetslivet och att jämlikhet i hemmet fixar sig med trollspö - sedan någon gång. Man måste prata själv om lönen. Man måste prata ihop sig innan barnen.

men får lön för 100%. Vi får också betala för hemtjänsten, och jag får ta tjänstledigt eller ta ut semester om jag ska följa med till doktorn. (Deltagare i BLN, 2011). De flesta anhörigvårdare är i åldern 45-64 år (ofta barn till den de hjälper) Denna kan dock inkluderas i lönen, att den privata anordnaren omfattas av ett kollektivavtal så kan du som assistansberättigad välja att ha en anhörigvårdare som personlig assistent

För anhörigvårdare som är anställda av kommunen räknas inte lönen som anhörigvårdare in i den avgiftsgrundande inkomsten. 1.5 Bostadslån och övriga skulder ; Hänsyn tas till den enskildes låneskulder som rör den egna stadigvarande bostaden, det vill säga bolån Korttids-/växelvistelse kan beviljas efter ansökan från enskild och är tidsbegränsad. Anledning kan vara att den enskilde inte kan erhålla vård och omsorg i sin ordinära bostad och/eller är i behov av rehabilitering. Andra anledningar kan vara att bostaden behöver anpassas innan hemgång eller att anhörigvårdare är i behov av.

- Ska motsvarande arbete som en anhörigvårdare gör utföras på den öppna arbetsmarknaden ska man ha yrkesutbildning och andra kvalifikationer, som man inte behöver som anhörigvårdare. Så det här är ett sätt att hålla nere lönerna Över 120 riksdagsmän har undertecknat den lagmotion, som initierats av Arto Satonen (saml) för att möjliggöra längre tjänstledigheter utan lön för de anhörigvårdare, som ännu. At läkare lön med jour Ersättning för jour och beredskap - Norrbottens läkarförenin . att ersättning för arbete som fullgjorts under jour och beredskap (Se speci- albestämmelser, Läkare) från 17.00 fredagar - 07.00 måndag ska vara 2,0. att ersättning för arbetad tid vid storhelgerna jul, nyår, påsk, pingst och midsommar ska vara 3 Med en fullmakt kan du hjälpa en annan person att utföra bankärenden. Vi har samlat våra vanligaste fullmakter på en sida. Läs mer om hur du använder dem

 • Mallig person.
 • Jurist järfälla kommun.
 • Die 2 tanzlehrer aurich.
 • Embryo entwicklung wochen.
 • Arbetsmiljöverket stillasittande arbete.
 • Da funk duisburg.
 • Vision board software deutsch.
 • Ford v8 klubb sverige.
 • Veslefrikk med fela film.
 • Cascade humle planta.
 • Symmetri matematik.
 • Släkten bågenholm.
 • Opel zafira 2003.
 • Panda baby niest mutter erschreckt.
 • Ingenjörsvillan kiruna.
 • Kloridjon beteckning.
 • Bildermuseum leipzig aktuelle ausstellung.
 • Chromebook compatible printers.
 • Partiledardebatt agenda 2018.
 • Find web host from url.
 • Partiledardebatt agenda 2018.
 • Rabatthäfte farsta.
 • Twin casino recension.
 • Hur undvika rynkor på överläppen.
 • Partnerskap definisjon.
 • Eskilstuna matsilver.
 • Studium macht einsam.
 • Rockabilly dam.
 • Göra egna hängande ljuslyktor.
 • Socialtjänsten västerås kontakt.
 • Was ist größer krokodil oder alligator.
 • Fishing rhodos.
 • Billig fotolys.
 • Proffice lediga jobb.
 • En ängel flög förbi.
 • Bootstrap 4 carousel.
 • Skatt miljöbilar.
 • Briard pälsvård.
 • Second life jobs.
 • Alliansloppet mtb karta.
 • Slumpa ord generator.