Home

Inera siths

Har du frågor om Ineras tjänster, vänd dig till Kundservice. Vi hjälper dig med beställningar, hanterar felanmälningar och ger support Om du har problem att logga in med ditt SITHS-kort, eller om du vill testa vilken behörighet du har, då finns en särskild testsida du kan gå till för att kontrollera detta. Du som är ansvarig utgivare kan i samband med utlämnande av SITHS-kort be mottagaren av kortet att kontrollera att kortet fungerar via SITHS testsida För att SITHS Funktionscertifikat ska vara så säkra som möjligt krävs att: Genereringen av privata nycklar görs med en kvalitetssäkrad slumptalsgenerator. (Observera att de enda helt säkra metoderna för detta är att använda en hårdvaruenhet speciellt avsedd för detta Inera tar emot många utvecklingsförslag från regioner, kommuner och andra aktörer. Här kan du läsa om hur vi bereder, prioriterar och förankrar förslagen. Läs me SITHS - Testsida för Kort och Certifikat Ansvarig för sidan: SITHS Förvaltning, www.siths.se (Senast Uppdaterad: 2014-01-27

E-legitimation BankID eller Mobilt BankID, används för att Inera ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Här kan du logga in som anställd eller konsult med ditt AD-konto Ladda ner Net iD Enterprise - SITHS. Sidan uppdaterad: 2020-06-08. Net iD Enterprise finns i ett stort antal olika paketeringar för olika operativsystem, med olika funktioner aktiverade samt med olika grafisk utformning Open e-Platform är en e-tjänsteplattform levererad av Nordic Peak. Välj e-tjänst. 1177; Allmänna frågor om Inera; Anmälan - Domän och e-postvalidering för SITHS Logga in med SITHS-kort eller SITHS e-id kort. Logga in med BankID. Systemet stödjer Internet Explorer 11 Så använder Svevac cookies

Kundservice - Inera

Inera AB För support, kontakta i första hand: Fredrik Schöllin Inera AB fredrik.schollin@inera.se 072-5698820 Jerker Pihl Inera AB Jerker.pihl@soprasteria.com Johan Svärd TEST för Siths e-i Easy - Stödsystem för kontroll av regelverk - Inera

SITHS Testsida - Inera

Inera internt (1) Beställning till Kundservice. computer . Till tjänstenchevron_right. Support (2) Användarstöd. computer . Till tjänstenchevron_right. Förbättringsförslag. computer . Till tjänstenchevron_right. Test (1) Testa ärendehantering. computerperso Inera AB warrants to relying parties who reasonably rely on a certificate that (i) there are no material misrepresentations of fact in the certificate known to or originating from SITHS; (ii) certificates appearing in the repository have been issued to the individual, organization or device named in the certificate as the subscriber; and (iii) the certificate was issued in substantial.

Om projektet - Inera

Efos skrinläggs - SITHS förstärks. Samarbetet mellan Inera och Försäkringskassan kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor - Efos - har avbrutits. Istället vidareutvecklar Inera nu SITHS identifieringstjänst för att bland annat uppnå tillitsnivå 3 som eHälsomyndighetens tjänster kräver Hämta SITHS e-id Root CA v2 från Inera: SITHS e-id Root CA v2. Börja med att uppdatera ett fåtal kort, testa därefter genom era system för att säkerställa att det fungerar. Därefter kan ni planera utbyte av certifikat på resten av korten. Användarna uppdaterar själva sina kor

På leverantören SecMakers hemsida loggar du in med ditt SITHS-kort. Sedan klickar du i tur och ordning på SITHS-sidorna och därefter Ladda ner Net iD Enterprise. Under punkt 6, 7 och 8 hittar du sedan dem olika paketeringarna. Rekommenderad webbläsare för SITHS är Internet Explorer Manual inloggning Svevac Författare: Svevac förvaltning Dokumentägare: Inera AB Senast ändrad 20 -0 26 4 1. Inledning Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40) ställer krav på individuell behörighe Ineras uppgift är att ta hand om alla IdP:ers metadata och skicka dessa till eHälsomyndigheten. Se bild nedan för hur detta går till, klicka på bilden för större storlek. Fråga: kan man använda de nuvarande SITHS-korten i Inera-federationen? Fram till oktober 2020 så fungerar de nuvarande SITHS-korten

SITHS Funktionscertifikat - Inera

Cygate tecknar ramavtal för smarta ID-kort - Cygate

Inera ägs av alla Sveriges landsting och regioner och drivs helt utan kommersiella intressen. Läs mer om HSA Läs mer om Inera AB I dagsläget är det ingen skillnad på certifikaten, funktionen är densamma, du registrerar SITHS-certifikatet på samma sätt som Steria i programmet SITHS i nuvarande form är inte godkända av DIGG varför förändringar som påverkar er som vårdgivare och systemleverantörer måste genomföras. Inera AB driver förändringsarbetet runt SITHS-korten där fler aktörer väntas följa eHälsomyndighetens exempel och varefter spärra de äldre osäkrare SITHS-certifikaten Pascal Inloggning. Med SITHS-kort » Testa ditt SITHS-kor

Projekt - Inera

 1. SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. Säker identifiering. SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering
 2. Inera förvaltar och utvecklar SITHS, HSA och Ineras IdP. Inera granskar och godkänner IdP:er för att de ska kunna ansluta till Inera-federationen. Det ska finnas information på Ineras hemsida om hur en anslutning till Inera-federationen går till. Inera äger rätten att ta ut en avgift för att ansluta till Inera-federationen
 3. SITHS står för Säker Inloggning i Hälso- och Sjukvårdssystem och är en nationell säkerhetslösning för ökat skydd av patientinformationen i våra vårdsystem. Om SITHS-kort Beställa SITHS-kort Kortinnehavare Tekniska förutsättninga
 4. HSA/SITHS ALMASOFT AB ombud för INERA HSA (Katalogtjänst HSA) En elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges landsting och regioner och hos privata vårdgivare
 5. About SITHS. SITHS by Inera is a Swedish smartcard-based eID solution for professional use. It is used by healthcare professionals and other employees in the Swedish healthcare sector, as well as other employees in the Swedish public sector

Test av SITHS kor

 1. Net iD Enterprise 6.8.2 för SITHS! Idag, 2020-05-20, tillgängliggörs 6.8.2.38 för SITHS. Bara att logga in och ladda ner! Sprita SITHS-kort? Vi har idag (2020-03-27) fått frågan om man kan sprita SITHS-korten. §1 SecMaker har testat att dränka ett SITHS-kort i handsprit, torka av och testa om Net iD kan läsa in certifikaten => Fungerar.
 2. Läs mer om denna version på Inera's hemsida. Tabellen nedan visar alltså på vilka kombinationer av webbläsare och NetId-version som SITHS-kortinloggning fungerar med i Säkerhetstjänsters autentiseringstjänst hösten 2019
 3. SITHS-kortets syfte är att skapa en säker identifiering vid inloggning och signering av olika system som hanterar patientinformation. SITHS-kortet kan ses som en nationell legitimation och används för en rad olika system - i huvudsak vårdsystem såsom Pascal. HSA och SITHS ägs och förvaltas av Inera. Läs mer om HSA och SITHS på Inera.se

Video: Välj inloggningsmetod - Inera

Ladda ner Net iD Enterprise - SITHS - Net iD Servic

Inera äger HSA-katalogen och har många sidor med information om HSA/SITHS. Du hittar dem på www.inera.se. Varför SITHS-kort? Syftet med SITHS-kort är framförallt att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering vid inloggning och signering i system där patientinformation hanteras Inera och Försäkringskassan har sagt upp sitt samarbetsavtal kring en gemensam lösning för tjänstelegitimation inom offentlig sektor. - Under arbetets gång har vi sett att behoven från våra kunder ser så pass olika ut att det rimliga är att avbryta arbetet och att var och en fokuserar på att lösa sina frågeställningar på varsitt håll, säger Stefan Olowsson it-direktör på.

Information gällande nya SITHS-eID kort. I samband med nytt regelverk från EHM (e-hälsomyndigheten) och DIGG (myndigheten för digital förvaltning) måste våra tjänstecertifikat bytas ut. Detta för att kunna gälla i de nationella tjänsterna (t ex e-intyg, e-recept, NPÖ) SITHS Root CA. Inera AB Box 177 03. Östgötagatan 12. 118 93 Stockholm. Tel 08 452 71 60. info@inera.se. www.inera.se. Dokumentägare: SITHS Förvaltning Senast ändrad. 2013-04-17. Detta dokument beskriver de grundläggande tekniska förutsättningarna för klienter och system. som använder sig av SITHS certifikat vid identifikation

Ineras test ger en överskådlig bild över vad som fungerar eller inte när det gäller kortläsare, webbläsare och certifikat. Använd webläsaren Internet Explorer. Du hittar testet här: https://test.siths.se Identifieringstjänsten SITHS är åter i drift så det går bra att logga in i systemen med SITHS-kort. Det är fortfarande sporadiska prestandaproblem med Mina sidor hos Inera vilket gör att det kan vara problem att uppgradera SITHS-kortet. Fler driftnyheter. Uppgiftslämnare: KLK IT. Uppdaterad: den 19 mars 2020. Snabblänkar. Bli utförare Sök i HSA (kräver SITHS-kort) Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att använda till exempel Pascal, NPÖ, Webcert och e-tjänster och kontaktkort på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden. Läs mer om HSA-katalogen och andra nationella tjänster på Ineras hemsida. Ansluta till Hallandskatalogen och HS Om du har SITHS-kort och inga andra ambitioner än att bara få igång det hela på Windows 10 så är vårt råd: Kör Net iD 6.5.0 (eller högre) och paketet SITHS1301 och använd alltid IE11, inte Edg

Beställ och ändra SITHS, Inera AB. Utbildning/information. Deltagare vid utbildning/information om eFrikort 3-4 april ansvarar för att introducera/informera övriga medarbetare i sin verksamhet. Presentation utbildning eFrikort 3-4 april 2019. Här når du leverantörens användarhandbok följer CP (SITHS Certificate Policy) utgiven av Inera AB och som beskriver de övergripande krav som ska tillämpas vid hantering av HCC (Health Care Certificate) som är det elektroniska certifikatet för personer, organisationer och funktioner inom svensk vård och omsorg SITHS - Revisioner, loggkontroll, riskanalys och missbruk av certifikat. Syfte. Uppfylla krav på revisioner, loggkontroll, riskanalyser och kunna hantera eventuellt missbruk av certifikat enligt SITHS Tillämpningsanvisningar (RAPS) - ett avtal som tecknats med Inera AB.. Intern revisionsproces HSA-administrationen kan även hjälpa till att felsöka ditt SITHS-kort. Pascal ordinationsverktyg (ordinationer/arbete i systemet) Kontakta i första hand utförarens supportorganisation för Pascal ordinationsverktyg (t.ex. Pascal-utbildad sjuksköterska eller MAS). Pascal är konstruerat och driftas av Inera AB Internrevision HSA/SITHS. Kommunförbundet Skåne är avtalskund hos Inera AB för både HSA och SITHS. Båda områdena ska regelbundet revideras utifrån formella policyregler för att säkerställa att hanteringen av känslig information fungerar hos kunden

Tjänster - Inera

Inera har 11 och 12 november 2019, genomfört en extern revision av Svensk e-identitets HSA och SITHS-hantering. Vid revisionen deltog flera revisorer från Inera, vilka träffade flera personer. Du måste välja ett SITHS-certifikat. Något verkar ha gått fel vid inläsning av certifikat från kortet. Starta om Internet Explorer och prova igen. Kontakta din IT-avdelning om det ändå inte fungerar.. Ineras bidrag till federativa lösningar • Anslutning av e-tjänster till Sambi-federationen • Prioriterade tjänster för anslutning är Pascal, NPÖ och Intygstjänster • Infrastrukturtjänster • Godkända e-identiteter som SITHS och EFOS • Katalogtjänsten HSA (identitetsdatalagret), godkänd av Sambi • Identifieringstjänsten Säkerhetstjänster -Id Test av SITHS-kort - Inera. Spärra kort. Ditt eTjänstekort ska spärras om du har tappat ditt kort eller misstänker att någon fått reda på din PIN- eller PUK-kod. Så här gör du för att spärra ditt kort: Kontakta din eTjänstekortsadministratör eller det kontor där du hämtade ditt eTjänstekort

1. Börja med att stoppa in ditt SITHS kort i kortläsaren kopplad till din dator. Notera att det kan ta tid för mjukvaran som hanterar e-tjänstekort att läsa in informationen. 2. Skriv sedan in följande url/adress i din webbläsare https://test.siths.se/ 3 Vid användning av Net iD version 6.5 har det den senaste tiden uppstått problem med inloggning. Detta i samband med användning av webbläsaren Internet Explorer 11 på operativsystemet Windows 10. Problem uppkommer eftersom Microsoft säkerhetsuppdaterar sitt operativsystem löpande och då Net iD-klienten med version 6.5 inte uppdaterats för att möta Microsofts säkerhetskrav blockeras. SITHS Admin -Efosportalen, nytt verktyg för ID-administratörer Funktion och Person Ny utfärdare av certifikat Nya IP och sökvägar för spärrkontroll Även nya IP för SITHS och så nya brandväggsöppningar även för befintligt SITHS Samma nyckellängder 2048, 3072 eller 4096 RSA Locality i alla certifikat Funktio Läs mer på Inera´s hemsida. Den omsignerade roten kan hämtas på samma länk som övriga rotcertifikat längst ner på sidan. Siths e-ID. För de som önskar så går det redan nu att installera tillit till ersättaren till SITHS CA v1 som heter Siths e-ID. Denna blir istället för Efos och kommer aktiveras senare i år 0.1 131018 Bilaga 7 inskickad till Inera för granskning 0.2 131122 Revidering enligt granskningsrapport 2013-11-04 0.3 140115 Revidering enligt granskningsrapport 2014-01-09 0.4 återlämnas till SITHS administratören när personen slutar sin anställning

0.1 131018 Bilaga 7 inskickad till Inera för granskning 0.2 131122 Revidering enligt granskningsrapport 2013-11-04 0.3 140115 Revidering enligt granskningsrapport 2014-01-09 0.4 Sök upp personen i SITHS Admin under HCC Administration och välj Lämna ut kort Inera har nyligen gjort ett utskick där de anger att alla SITHS-anslutna ska skicka in en tillitsdeklaration. Detta är redan omhändertaget av Ansvarig Utgivare för vår gemensamma utgivningsorganisation i Västra Götaland. Ingen kommun behöver vidta några åtgärder Ineras alternativ gäller endast för kommuner, regioner samt verksamhet som är offentligt finansierad. Anpassningen till Säker åtkomst måste ske senast vid anslutning till versionspaket 20.1, som inkluderar Nationella läkemedelslistan, senast den 1 juni 2022

Förändringsledning för framtidens digitaliserade vård - Inera

Sambi förlänger dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31. Beslutet stämmer väl överens med E-hälsomyndighetens beslut att förlänga dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31. I beslutet hänvisar man till pågående pandemi, covid-19 Läs me Sambi ger dispens att använda SITHS i federationen fram till och med 31 december 2020. Därefter måste svenska e-legitimationer som används i Sambi vara godkända av Myndigheten för digital förvaltning (Digg).. Vid frågor, kontakta info@sambi.s Inera har genomfört en extern revision av Svensk e-identitets HSA och SITHS-hantering. Svensk e-identitet har därmed fått ett kvitto på vad som sker korrekt samt identifierat. De myndigheter som skulle börjat använda Efos fortsätter nu med MCA. När det gäller regionerna fortsätter man nu med Siths-korten. Enligt Försäkringskassan och Inera påverkas inte tjänsterna negativt av att avtalet sägs upp utan snarare om att fokus åter hamnar på dessa tjänster

Statistik - Inera

(HSA-avtalet mellan Kommunförbundet Skåne och Inera) Rutinbeskrivning (tidigare Bilaga 1 till HPTA) håller på att omarbetas. Manual. KOMKAT manual. Rutin för certifikatskontroll i Komkat (för att därefter spärra certifikat/avregistrera kort i SITHS Admin) Inloggade sidor (med SITHS-kort) KOMKAT (endast med webbläsare IE •Inera har väldigt lång erfarenhet av certifikatshantering i verksamhetskritiska miljöer •Inera har lång erfarenhet av arbete med kommuner och landsting. •SITHS lösningen är väldigt lik Försäkringskassans (MCA) nuvarande lösning. •Förvaltningsmässigt har MCA en hel del att lära av Inera då vi kommer från teknikhållet

Sveva

Förvaltningsledare IT för SITHS IT-centrum. Sümbül Bahceci. Nationella katalog och säkerhetstjänster Resurscentrum Region Uppsala. Suzanne Vinberg. Förvaltningsledare Nationella katalog och säkerhetstjänster Resurscentrum Region Uppsala . Länk till information: Teknisk information från Inera Read the latest magazines about Inera.se and discover magazines on Yumpu.co Identifiering vid beställning av SITHS-kort Senast ändrad 2010-11-11 Inera AB Box 177 03 Hornsgatan 15 118 93 Stockholm Tel 08 452 71 60 info@inera.se www.inera.se Organisationsnummer 556559-4230 Sid 2/10 Innehållsförtecknin

Svevac - Inera

Källa: Inera.se . Beställa SITHS-kort. Förutom att landsting och kommuner efter eget beslut kan agera SITHS-ombud för en verksamhet, finns det fristående SITHS-ombud på marknaden. IT Omsorg i Stockholm AB Ansluter samtliga vårdgivare i Sverige. Svensk e-identitet AB Ansluter samtliga vårdgivare i Sverige. Relaterat innehål Revision av Svensk e-identitets HSA- och SITHS-tjänst genomförd Pressmeddelanden • Nov 21, 2019 20:39 CET Inera har genomfört en extern revision av Svensk e-identitets HSA och SITHS-hantering Samhället har på kort tid ställt om och anpassat arbetssätt från fysiskt till digitalt via video och distansmöten. I regioner och kommuner ökar användningen av tjänsten Video- och distansmöten för olika verksamheter, för kontakt med invånarna och för förvaltning. För att möta de större behoven ökar nu Inera kapacitet i tjänsten, så att fler kan ha videomöte samtidigt Inera behöver nu hitta en ny driftspartner när Försäkringskassan inte längre kommer tillgängliggöra EFOS funktionalitet via sina plattformar. Diskussioner förs därför med Telia om att fortsätta med dom som leverantör fast med ny och utökad funktionalitet i enlighet med SITHS-kollektivets behov och tillämpliga lagkrav • Tjänstelegitimation (SITHS) - Skyddade personuppgifter/ skyddad identitet Om medarbetaren har ett SITHS-kort utgivet av annan vårdgivare kan ett certifikat (HCC) från Varbergs kommun kan laddas ner på det befintliga SITHS-kortet. Gäller även omvänt. För certifikat (HCC) till befintligt kort ska nedanstående rutin tillämpas

Nitha kunskapsbank - 20

Inera AB. Box 177 03. Östgötagatan 12. 118 93 Stockholm. Tel 08 452 71 60. info@inera.se. www.inera.se . Organisationsnummer. 556559-4230. Sid 2/7. SITHS Testsida. SITHS Förvaltning har tagit fram en särskild testsida som kan användas för att testa SITHS-kortets innehåll Inera AB,556559-4230 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, varumärke Inera och Försäkringskassan har sedan februari 2016 drivit ett samverkansprojekt kring en ny gemensam identifieringstjänst som ska ersätta både SITHS och Försäkringskassans MCA. Den nya tjänsten ska heta EFOS (E-identitet för offentlig sektor) och lanseras under andra kvartalet 2018. Läs mer på blogge Och även om Inera själva skriver att problemen med Siths kan påverka verksamhetskritiska tjänster i vården vill Petter Könberg tona ner riskerna. - Det är absolut ingen risk för vården, det handlar om administrativa system. Vi vill skapa en transparens mot kunderna kopplat till den situation som råder

Sjunet - IneraVideo- och distansmöte - Inera

Easy - Stödsystem för kontroll av regelverk - Inera

Informationsmöten - förutsättningar SITHS Information har i veckan gått ut riktat till systemansvariga för att säkerställa SITHS när det lämnar Microsofts rotcertifikatprogram samt förberedelser inför SITHS e-ID. Vi ger nu möjlighet att delta på ett informationsmöte för att tydliggöra utskickad information Fel vid inloggning med SITHS-kort. Inloggning i Pascal med SITHS-kort kräver val av ett giltigt certifikat. Om du får upp denna sida utan att få välja certifikat, stäng alla webbläsarfönster och försök igen SITHS är till största del en utgivningsprocess för att utfärda e-legitimationer som används i tjänsten. Du kan läsa mer om regelverket hos Inera här och mer om tjänsten SITHS här. Adress: Regionens Hus 40544 Göteborg . Besöksadress: Regionens Hus Bergslagsgatan 2 411 04 Göteborg

Tjänster - Inera

Q: Varför är det bara Inera AB som utfärdar själva SITHS-certifikaten? Dvs. varför kan inte en kommun få utfärda egna certifikat och få dem jämställda med SITHS-certifikaten från Inera? A: För att det är bestämt så, än så länge Ramtidplan* -Inera aktiviteter 2017 2018 2019 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Gamla säkerhetslösningen stängs ned Systemanpassning mot EHM säk.lösning Anslutning testmiljö Integrationstester Acceptanstester Produktionssättning Sambi-anslutning Inera e-tjänster SITHS/Efose-leg godkännande Sambi/ELN IdP stödjer attributprofil. SITHS Anslutningsavtal, RA Policy - Inera SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in system vart du än befinner dig i landet. För att kunna använda ditt kort krävs en kortläsare som är kopplad till din dator samt en programvara installerad som stödjer din e-legitimation. SITHS-kort i Region Västmanlan

Nationell patientöversikt (NPÖ) är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter Tjänsteansvarig SITHS Inera AB. aug 2012 - dec 2015 3 år 5 månader. Stockholm, Sverige. Identifieringstjänst SITHS är en tjänstelegitimation för fysisk och elektronisk identifiering för då ca 400 000 personer som arbetar inom hälsa och omsorg i Sverige Inera AB Box 177 03. Östgötagatan 12. 118 93 Stockholm. SITHS inloggning i AD 2011-09-08. Användarnas inloggningsnamn i domänen är eller ändras till HSA-ID (exemplet visar TSE165565594230-0003@siths.inera.se). Vad ska ske. SITHS rootcertifikat skall installeras i rätt Cert-store. AD konfigureras för att automatiskt distribuera SITHS CA-certifikat till klienterna Aktuellt Sambi förlänger dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31. 8 apr, 2020. Beslutet stämmer väl överens med E-hälsomyndighetens beslut att förlänga dispensen för SITHS-kort med tillitsnivå 2 till 2020-12-31 Tider för SITHS-kort. Nytt! Du behöver boka tid. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän spridning av covid-19 är mycket hög i hela landet. Det är ett allvarligt läge och det är viktigt att vi alla i samhället är uthålliga och gör rätt för att bekämpa spridningen Inera AB and SITHS member organizations may act as RAs for certificates they issue. Each RA must operate in accordance with the SITHS RA Policy and have a RAPS published and. approved by the SITHS Policy Authority. Each RA is accountable for that all obligations of the SITHS

 • Zoegas fabrik helsingborg.
 • Katrin z.
 • Livekarusellen tallnäs.
 • Tjockt grönt slem i halsen.
 • Zwarte lijst marktplaats verkopers.
 • Privatlärare svenska för invandrare.
 • Invicorp 2.
 • Biltema cykelslang.
 • Walking dinner gamla stan.
 • Tulpanfeber handling.
 • Hordeolum therapie.
 • Kuponger mat.
 • Palmer grekland.
 • Låtsas smink till barn.
 • Digimon tri bs.
 • Zapatto mannheim.
 • Ont i ögonbrynsbenet.
 • Vivantes forum für senioren gmbh 13437 berlin.
 • Toyota rav4 hybrid verbrauch.
 • Frederic thiebaud nestle.
 • Bäcköring rekord.
 • Wetter karibik.
 • Periodic table n.
 • Mexikansk döskalle tattoo.
 • Kendrick lamar stockholm.
 • Gantt schema excel mall gratis.
 • Da funk duisburg.
 • Wonder woman actress.
 • Julfest teman.
 • Appalachian trail vandring.
 • Dance street hip hop community neu ulm.
 • Vattna underifrån.
 • Åldersgräns på cs.
 • Budgetpropositionen 2016.
 • Hälsing synonym.
 • Resrutt malaysia.
 • Laufveranstaltungen hessen 2018.
 • Båttillbehör hudiksvall.
 • Brevpapper med kuvert.
 • The beach thailand.
 • Uppstigningssymptom 2017.