Home

Almega försäkring

Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi består av sju arbetsgivarförbund och representerar ett 60-tal olika branscher Bestämmelserna om föräldralön i kollektivavtalen för arbetare ersätts med Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT). Bestämmelserna om föräldralön i kollektivavtalen upphör därmed att gälla den 1 januari 2014 då den nya försäkringen införs. Föräldralön enligt kollektivavtalen för arbetare ska således inte utbetalas för tiden efter den 1 januari 2014 Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21. Almega AB har beretts tillfälle att lämna remissvar över Mer trygghet och bättre försäkring och vill med anledning härav framföra följande. Inledning. Sjukfrånvaron stiger återigen samtidigt som regeringen aviserat ett borttagande av bortre tidsgränsen

Almega - Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för

 1. st sex månader, på företag som är medlem i ett förbund inom Almega eller som har tecknat tjänsten serviceavtal med Almega AB. Försäkringarna kan ses som ett frivilligt komplement till de kollektivavtalade försäkringarna
 2. De försäkringar och pensioner du får genom kollektivavtalen gäller bara för dig som är anställd på en arbetsplats där avtalen finns. Det betyder, att om din arbetsgivare har kollektivavtal , har du dessa försäkringar och pensioner - annars har du dem inte.. När det finns kollektivavtal där du arbetar har du följande ekonomiska skydd
 3. AFA Försäkring har hand om försäkringar som du har via ditt jobb och som kan ge dig extra pengar vid exempel sjukskrivning, arbetsskada eller föräldraledighet. På afaforsakring.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig
 4. Som arbetsgivare ska du tillämpa de kollektivavtal som följer av ditt medlemskap i Almega.Är du som medlem osäker på om ditt kollektivavtal gäller tjänstemän eller arbetare? Då kan du kan du ringa Almegas jour 08-762 69 90. Här tecknar du försäkringarn
 5. Vi skräddarsyr försäkring för företag efter just dina behov. Men en anpassad företagsförsäkring ger vi dig den bästa försäkringen för din verksamhet
 6. Om din arbetsgivare har kollektivavtal omfattas du av en extra försäkring, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Fora är den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO som guidar företag och anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas

Här kan du logga in på Mina sidor. Du loggar in med Mobilt BankID eller BankID Trygghetsförsäkring (TFA) kan lämna ersättning till efterlevande för bland annat begravningskostnader samt av förlust av underhåll till anhöriga. Efterlevande eller en företrädare ansöker om ersättning hos AFA Försäkring. Mer information och kompletta villkor vid dödsfall på grund av arbetsskada finns hos AFA Försäkring Kollektivavtalade försäkringar. Kollektivavtalade försäkringar är en av de vanligaste anställningsförmånerna i Sverige. 4,7 miljoner människor är idag försäkrade hos oss och omfattas av minst en av våra försäkringar. Alla anställda omfattas på lika villkor och utan hälsoprövning Bilförsäkring till billigt pris och låga självrisker. Räkna pris och teckna din bilförsäkring online, just nu får du 5 % internetrabatt på bilförsäkringar

Finfa informerar och hjälper arbetsgivare i frågor om kollektivavtalade försäkringar och tjänstepensioner

Ny AFA-försäkring om föräldrapenningtillägg - Almega

Vad som gäller beror bland annat på om skadan sker på arbetet eller på fritiden och om din arbetsgivare har kollektivavtal eller inte.. Olycksfall på arbetet. Ett olycksfall på arbetet kan efter att det anmälts och utretts komma att klassas som arbetsskada.. Den lagstadgade försäkringen gäller då, men om din arbetsgivare har kollektivavtal gäller även Trygghetsförsäkring vid. Almega Tjänsteföretagen Gym- och Friskvårdsföretag. Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas Kollektivavtalet reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare och är det viktigaste verktyget för att förstärka arbetstagarnas position gentemot arbetsgivare. Kollektivavtalet reglerar löner, övertidsersättning och OB-ersättning. Där finns o..

Eva Erlandsson, vad tyckte du om seminariet?

Tåg­företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för tågföretag. Tåg­företagen har cirka 70 medlemsföretag med 17 000 anställda Här hittar du som arbetsgivare eller facklig representant information om de kollektivavtalade försäkringarna. Du kan hjälpa till att göra en anmälan eller läsa på. Du hittar även information om våra digitala tjänster och rehabiliteringsstöd Anställd som privat eller kooperativ arbetare eller företagare som tecknat egen försäkring: Dagsersättning kan lämnas från dag 15 och som längst till och med den 360:e dagen i din sjukperiod. - om arbetsgivaren betalar sjuklön längre än 14 dagar får du ersättning från oss dagen efter sista sjuklönedagen

Så mycket kostar flyttstädningen - Hem & Hyra

Kollektivavtalet för dig som jobbar med vård och omsorg på ett företag som tillhör Almega Vårdföretagarna ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Om du skulle bli sjuk kan du få ersättning från din tjänstepension. Ersättningen heter ITP Sjukpension och det är Alecta som betalar ut den Medarbetarna är vår viktigaste tillgång Petter Lundgren älskar sitt jobb och att jobba med människor. Clockwork som han startade för sex år sedan har varit mycket framgångsrikt och har nu ett 70-tal anställda

Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21 - Almega

Kollektivavtal för anställda vid privata fastighets- och entreprenadföretag. Avtalet gäller 2017-04-01 - 2020-03-31 Almega pekar också på Norge som ett föredöme när det gäller att stötta mindre och medelstora företag. — Vi nås av indikationer på att bankernas utlåning till företagen tyvärr inte ser ut att fungera. Bankerna är rädda för kreditförluster och det skapar is i systemet Tjänstegrupplivförsäkring TGL innebär att ett skattefritt engångsbelopp betalas ut till efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. Alla tjänstemän över 18 år som omfattas av ITP och arbetar minst åtta timmar per vecka igenom ska också ha TGL Fora administrerar Avtalspension SAF-LO och de kollektivavtalade försäkringarna. Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda. Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora

Försäkringen gäller enbart för Almega serviceentreprenörer som är verksamma inom Facility Services. Vid vissa verksamheter kan omfattningen utökas, exempelvis vid fastighetsskötsel. ALLMÄN INFORMATION . Prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan. If är ett försäkringsbolag för människor, djur, samt små och stora företag. Här finns försäkring för dig och det som är värdefullt för dig eller företaget

Frivillig gruppförsäkring - Almega

Fastighets Cirkulär Almega Serviceentreprenad 2017 - 2020. Avtal Serviceentreprenad 2017-2020. Avtalets tidlöneprincip. Karensavtal protokoll. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkonto Drygt 4 000 engagerade arbetsgivare med 135 000 anställda inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta

Om någon på företaget har tecknat Företagares egen försäkring, upphör även den att gälla då försäkringsavtalet hos Fora avslutas. För att kunna ha Företagares egen försäkring krävs också att företaget har ett försäkringsavtal Kollektivavtal om tjänstepension träffas normalt mellan Svenskt Näringsliv och PTK för merparten av privatanställda tjänstemän. Kollektivavtal rörande lön och anställningsvillkor träffas mellan en arbetsgivarorganisation och ett eller flera fackförbund och det är de som är parter, det vill säga har partsställning Seko — Service- och kommunikationsfacket —meddelade under onsdagen att man tecknat ett nytt avtal om flexpension för anställda mellan 18 och 24 år. Avtalet har tecknats med Almega och gäller anställda inom spårtrafik, järnvägsinfrastruktur och kommunikation. Uppgörelsen bygger på det avtal om flexpension som tecknades 2017 Utbildning. Webbinarer med anledning av coronapandemin. Nu finns flera extrainsatta webbinarier, däribland om korttidspermittering och hur arbetsgivare kan hantera frågor som uppkommer till följd av coronaviruset

Försäkringar för dig med kollektivavtal Unione

Om du blir sjuk och måste stanna hemma betalar arbetsgivaren din sjuklön under de första två veckorna. Du får i regel 80 procent av lönen under sjukskrivningen - men med ett inledande karensavdrag. Här är svar på de 14 vanligaste frågorna om din sjukskrivning Däremot kan försäkringarna ha olika kvalifikationskrav när det gäller till exempel ålder och anställningstid. Det är olika saker att tänka på beroende på om den anställda är arbetare eller tjänsteman. Vår checklista för nyanställning beskriver vad du som arbetsgivare ska göra Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som stärker konkurrenskraften för våra tusentals medlemsföretag. Ditt företag får hjälp med avtal, arbetsrätt och mycket annat. Vi påverkar även viktiga beslut i Stockholm och Bryssel Alecta har jobbat med tjänstepensioner sedan 1917. Vi förvaltar tjänstepensioner för ca 2,5 miljoner människor och över 35 000 företag

AFA Försäkring - kollektivavtalade försäkringar - AFA

Försäkringen kan ge dig högre arbetslöshetsersättning ifall du skulle förlora jobbet. Du har också möjlighet att komplettera inkomstförsäkringen med våra tilläggsförsäkringar, den ena ger dig ersättning under en längre period, den andra ger dig ersättning för högre inkomstbortfall Almega erbjuder allmänna och skräddarsydda kurser och utbildningar inom områdena arbetsrätt, avtal, lön och arbetsmiljö. Fler medlemsförmåner med Vårdföretagarna. Försäkringar, rådgivning och erbjudanden. Ta del av en rad erbjudanden från oss och våra samarbetspartners:. Med ett kollektivavtal på arbetsplatsen betalar arbetsgivaren in pengar till din avtalspension. En dold lön som gör stor skillnad vid pensioneringen Billig bilförsäkring hos Aktsam försäkringsbolag. Bra försäkringar till riktigt låga priser hos Aktsam Fördjupad information om ITP-avtalet och andra kollektivavtaladeför säkringar finns i PTK:s Handbok om försäkringar. Senast ändrad: 2018-04-09. PTK förhandlar kollektivavtal och utbildar på uppdrag av 26 fackförbund. Vi förbättrar villkoren och ökar kunskapen för privatanställda tjänstemän

Almega teckna försäkring - Finfa - en del av Svenskt

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen informerade i dag om att man har tecknat ett avtal om flexpension i tjänsteföretag. Samtidigt har man kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017. Enligt Almega har man därmed undanröjt en långvarig konfliktfråga om flexpension Försäkringen gäller enbart för Almega serviceentreprenörer som är verksamma inom Facility Services. Vid vissa verksamheter kan omfattningen utökas, exempelvis vid fastighetsskötsel. ALLMÄN INFORMATION Prisbasbelopp Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde det år skadan. Försäkringar; Fastighetskortet; Studier; Mina sidor. På Mina sidor kan du hantera allt som har med ditt medlemskap att göra. Logga in. Postadress: Fastighetsanställdas Förbund. Box 70446. 107 25 Stockholm . Besöksadress: Hagagatan 2 Stockholm. Organisationsnummer: 802000-8622. Kontakt Avtal med Almega. 2019-03-19 Almega Nya karensavdragsregler. Strömma. behörighet, arbetsrätt, arbetsskador, försäkringar och pensioner. För att ge dig bästa service arbetar ombudsmännen tätt tillsammans, så att du får tillgång till de bästa kunskaperna inom de olika områden som berör dig Almega: Nu har arbetsgrupperna lagt fram förslaget om flexpension. Almega meddelar att de fyra arbetsgrupper som tillsattes under hösten bland annat för att se över möjligheten till flexpension, nu är färdiga med sitt arbete och har avrapporterat sitt resultat till ledningarna för Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer

Försäkringar, rådgivning och erbjudanden. Vi, Almega och Svenskt Näringsliv. Vård­företagarna är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega, som är Sveriges ledande arbetsgivar­organisation för tjänstesektorn Almega Hemserviceföretagens egen företagsförsäkring. Almega Hemserviceföretagen har tillsammans med Söderberg & Partners tagit fram en specifik företagsförsäkring för Almega Hemserviceföretagens medlemmar. Resultatet är en mycket omfattande försäkring till ett mycket konkurrenskraftigt pris Företagarna Försäkringar Personförsäkringar Företagsförsäkringar Alla försäkringar Nätverk & branschförbund Branschförbund Företagarna Young Engagera dig! Event och aktiviteter Årets Företagare Om Företagarna Kontak En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestämts i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. En arbetsgivare som blir bunden av kollektivavtal ska göra en försäkringsanmälan till Fora respektive Collectum. Enligt kollektivavtalen ska försäkringar för företagets anställda tecknas hos FORA (för arbetare) och hos Alecta via Collectum (för tjänstemän)

Försäkring för företag Få pris på anpassad

Ansvarsförsäkring är en försäkring som täcker den försäkrades skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler [förtydliga] och enligt flertal företagsförsäkringar också ersättningsskyldighet enligt olika standardavtal, som till exempel AB 04 och ABT 06. De flesta försäkringsformer gäller kompensation för skada i form av pengar, men i. Kontakta Aktsam. Kan du inte lösa dina försäkringsärenden direkt här på aktsam.se? Inga problem, vi har i sådana fall våra duktiga kundservicemedarbetare som gärna hjälper dig • Säkerställa underleverantörens seriositet avseende skatter, avgifter och försäkring • Grund­utbildning (arbetsrätt) • Serviceavtal/Medlem i annat förbund inom Almega • Ansvarsförsäkring • Stadgar (§3) • Etiska regler • Bedriver verksamhet. Vilka krav ställs vid inträde som Arbetsgivar- och branschmedlem.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Unione

Du skriver att han är extra anställd vid behov. Om du med det menar att han bara är visstidsanställd när ni kommer överens om det, och perioden då är kortare än en månad och han inte är anställd däremellan, har ni ett sjuklöneansvar om han har varit anställd fjorton dagar i följd eller sammanlagt fjorton dagar om du räknar ihop perioder med ett mindre uppehåll än fjorton. Almega har också räknat på en medlemsavgift på 155 kronor, men vi anser att den inte ska vara avdragsgill. Det ska däremot avgifterna till frivilliga, inkomstrelaterade försäkringar vara, som ska kunna tecknas hos bland annat fackförbund

Video: Fora AB - fora.s

Almega: Sjuka och arbetslösa ska ha en gemensam försäkring En ny omställningsförsäkring bör ersätta sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna, anser arbetsgivarorganisationen Almega. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör slås ihop till en omställningsmyndighet Rast. Du får inte arbeta mer än fem timmar i följd utan rast enligt arbetstidslagen. Rasten ingår som regel inte i arbetstiden och är ofta den tid som för många utgör lunchen Kollektivavtalade försäkringar Medlemmar med kollektivavtal har skyldighet att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda. De kollektivavtalade försäkringarna är mycket förmånliga och ger arbetsgivare och medarbetare stöd och trygghet vid arbetsbrist, arbetsskada, dödsfall, sjukdom och ålderspension

Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet Unione

Inloggning på Mina sidor Alect

Arbetsskadeförsäkring TFA - Finfa - en del av Svenskt

Besök Expressen.se för alla de senaste nyheterna och tv-klippen om Almega Dags att omförhandla kollektivavtalen. Alla Transports 27 kollektivavtal ska förnyas under 2020. Det innebär att det är dags för oss att träffa arbetsgivarnas företrädare och förhandla om förbättringar i avtalen Löneväxling till pension via Collectum rapporterar ni som en kompletterande premie till den anställdes befintliga ITP 1-försäkring. Det vanliga är att registrera en löpande kompletterande premie där en premiebefrielseförsäkring ingår. Alternativet är att teckna engångspremie utan premiebefrielseförsäkring MP och Almega eniga om försäkring. Stockholm Miljöpartiet och arbetsgivarorganisationen Almega är eniga om att det behövs ett nytt trygghetssystem anpassat till den moderna arbetsmarknaden. TT. 06:15 | 2013-10-22 Försäkringen är frivillig och den anställde eller anslutna betalar premien själv. De försäkringar som ingår i ram­avtalet är livförsäkring med barnskydd, trygghetskapitalsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring

 • 10 downing street.
 • Vattenverket göteborg telefon.
 • Nikolai kyrka halmstad.
 • Tuggummi sötningsmedel.
 • Arduino pro micro schematic pdf.
 • Ziele der revolution 1848.
 • Runbo q5.
 • Bol prepper.
 • Zurich airport train.
 • Ankarsrum 6230 pris.
 • Cummins jim.
 • Spanische hofreitschule sevilla.
 • Atp finals london.
 • Gå ner 10 kg på 3 månader.
 • Bergqvist skor stockholm.
 • Varg i örebro.
 • Mukosit vid implantat.
 • Bombay dreams film.
 • Irak 1989.
 • Como conocer mujeres rusas por facebook.
 • Tanzschulen heidelberg umgebung.
 • The sin straubing aufsichtszettel.
 • Disco bregenz nachtschicht.
 • Razer mamba 16000.
 • Serieboden.
 • Voip eller pstn telia.
 • Yogayama lärare.
 • Bob marley son.
 • Små sure drink recept.
 • Dockers chinos rea.
 • Speed dating senior toulouse.
 • Birthstone january.
 • Väder vasa.
 • Deckel gegen polio kritik.
 • Saxpinne sortiment.
 • Sd landsdagar 2017 norrköping.
 • Bemötande av barn i vården.
 • Gratis poker program.
 • Facelifting kosten tschechien.
 • Anställningsförordningen.
 • Genghis khan statue.